⋅Smart Food Cluster⋅

Abipusio pasitikėjimo ir bendradarbiavimo galimybių kūrimas

APIE MUS

2013 m. Lietuvos maisto eksportuotojų asociacijos (LitMEA) nariai įsteigė klasterį
„Smartfood“, kurio pagrindinė veikla yra kurti ir tobulinti sveiko, saugaus, ekologiško, funkcinio
maisto ir gėrimų produktus turimomis žiniomis bei moksline patirtimi bei naujausiais jos pasiekimais
tiek Lietuvoje, tiek užsienyje ir pradėti plėtoti bendrą veiklą, skatinančią eksportuoti lietuviškos kilmės
produkciją ir atrasti naujas tarptautines nišas pasaulyje.

NARIAI