Smart Food Cluster

Smart Food Cluster veiklos procesus koordinuoja Lietuvos maisto eksportuotojų asociacija (LitMEA).

2013 m. Lietuvos maisto eksportuotojų asociacijos (LitMEA) nariai įsteigė klasterį
„Smartfood“, kurio pagrindinė veikla yra kurti ir tobulinti sveiko, saugaus, ekologiško, funkcinio
maisto ir gėrimų produktus turimomis žiniomis bei moksline patirtimi bei naujausiais jos pasiekimais
tiek Lietuvoje, tiek užsienyje ir pradėti plėtoti bendrą veiklą, skatinančią eksportuoti lietuviškos kilmės
produkciją ir atrasti naujas tarptautines nišas pasaulyje. Pažymėtina, kad klasterį jungia tik tarpusavyje
nekonkuruojančias įmones, kurios turi potencialo bendradarbiauti kuriant pasiūlymus rinkai arba
vienijant resursus Lietuvoje ir užsienyje. Visos asociacijoje esančios verslo įmonės pasižymi tuo, kad
gamina inovatyvius aukštos pridėtinės vertės produktus naudodamos ir lietuvišką žaliavą.

Pagrindinė misija ir vizija yra padėti klasterio SmartFood įmonėms didinti konkurencingumą
užsienio rinkose, apjungiant klasterio įmonių galimybes, kompetencijas ir kontaktus, taip pat tapti
įtakingiausia Lietuvos maisto gamintojus ir prekybininkus jungiančiu klasteriu, kuris efektyviausiai
atstovautų klasterio įmonių interesus plėtojant Lietuvos maisto ir gėrimų eksportą.

NARIAI
PATIRTIS
PROJEKTAI
ŠALYS