LIETUVOS MAISTO EKSPORTUOTOJŲ ASOCIACIJA LITMEA ĮGYVENDINA PROJEKTĄ

„MTEP IR MTEPI VEIKLŲ VYKDYMAS EKSPLOATUOJANT KLASTERĮ „SMARTFOOD“

Projekto Nr. 01.2.1-LVPA-K-833-01-0005

 

2017 m. sausio 20 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje Lietuvos maisto eksportuotojų asociacijos (LiTMEA) vykdantysis direktorius Giedrius Bagušinskas pasirašė projekto „MTEP ir MTEPI veiklų vykdymas eksploatuojant klasterį „SmartFood“ (projekto kodas Nr. 01.2.1-LVPA-K-833-01-0005) įgyvendinimo sutartį.

Projekto vykdytojas: Lietuvos maisto eksportuotojų asociacija (LITMEA)

Projekto partneriai: projektas vykdomas be partnerių

Projekto įgyvendinimo terminas: 2017 m. sausio 20 d. – 2019 m. sausio 20 d.

Projektas finansuojamas: iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-833 „Inoklaster LT“.

 Projekto tikslas: Skatinant mokslo ir verslo partnerystę MTEP ir MTEPI srityje plėtoti novatorišką klasterį “SmartFood”, skatinti klasterio plėtrą, integraciją į tarptautinius tinklus ir didinti inovacinį potencialą.

Projekto uždaviniai:

  1. Plėtoti klasterį “SmartFood”, sudarant palankias sąlygas klasterio augimui, matomumui, žinomumui ir tarptautiškumui tiek vidaus tiek užsienio erdvėse
  2. Eksploatuoti novatorišką klasterį “SmartFood”, skatinti Klasterio plėtrą, integraciją į tarptautinius tinklus bei didinti klasterio inovacinį potencialą taip prisidedant prie mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumo skatinimo privačiame sektoriuje.

Projekto rezultatai:

  1. Tyrimų, reikalingų klasteriui plėtoti atlikimas;
  2. Klasterio komunikacijos strategijos ir rinkodaros priemonių paketas bei įsitraukimas į tarptautinius tinklus;
  3. Specializuotų mokymo programų parengimas, gerosios patirties renginių ir diskusijų organizavimas keliant kvalifikaciją ir ugdant klasterio narių kompetencijas.

Tikimasi, kad įgyvendinus projektą ir pasiekus tikslą bus sudarytos ir užtikrintos tinkamos sąlygos Klasterio “SmartFood” veiklos vystymuisi ir plėtojimui, gyvybingumo, narių simbiotikos skatinimui, žinomumo, matomumo, augimo ir tarptautiškumo didinimui ir Klasterio “SmartFood” narių darbuotojų ir tyrėjų naujų kompetencijų kėlimui.

LIETUVOS MAISTO EKSPORTUOTOJŲ ASOCIACIJA LITMEA ĮGYVENDINA PROJEKTĄ „KLASTERIO „SMARTFOOD“

LIETUVIŠKOS PRODUKCIJOS KREPŠELIO SKIRTO HORECA‘I EKSPORTO SKATINIMAS IR NAUJŲ RINKŲ PAIEŠKA

Projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-807-01-0011

 

2016 m. gruodžio 02 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje Lietuvos maisto eksportuotojų asociacijos (LiTMEA) vykdantysis direktorius Giedrius Bagušinskas pasirašė projekto „ Klasterio „SmartFood“ lietuviškos produkcijos krepšelio skirto Horeca‘i eksporto skatinimas ir naujų rinkų paieška“ (projekto kodas Nr. 03.2.1-LVPA-K-807-01-0011) įgyvendinimo sutartį.

 

Projekto vykdytojas: Lietuvos maisto eksportuotojų asociacija (LITMEA)

Projekto partneriai: UAB „Liūtukas ir Ko“, UAB „Danvita“, UAB „Rūta“, UAB „Acorus calamus“, UAB „Dora“, UAB „Viktorija ir partneriai“, UAB „Cerera foods“, UAB „IOCO Packaging“, UAB „Mėlynė“, SIA „Projektu konsultaciju agentura“, SIA „Karumu fabrika“.

Projekto įgyvendinimo terminas: 2016 m. gruodžio 2 d. – 2018 m. lapkričio 30 d.

Projektas finansuojamas: iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-807 „Verslo klasteris LT“

 Projekto tikslas: prisidėti prie Klasterio „SmartFood“ narių tarptautiškumo didinimo ir  konkurencingumo skatinimo, siekiant rasti lietuviškos kilmės produkcijai naujas eksporto rinkas.

 Projekto uždaviniai:

  1. Didinti Klasterio „SmartFood“, lietuviškos kilmės produkcijos krepšelio skirto HoReCa’i, eksportą ieškant naujų eksporto rinkų ir eksporto plėtros galimybių.
  2. Projekto įgyvendinimo metu planuojama, kad Verslo klasteris SmartFood taps tarptautinio tinklo nariu.

Projekto rezultatai:

  1. Investicijas gavusio įmonių klasterio lietuviškos kilmės produkcijos eksporto padidėjimas 13948911 Eur;
  2. Investicijas gavusio įmonių klasterio nauji nariai – 2 vnt.

Projektu siekiama didinti Klasterio „SmartFood“, lietuviškos kilmės produkcijos krepšelio skirto HoReCa’i, eksportą, ieškant naujų eksporto rinkų ir eksporto plėtros galimybių taip prisidedant prie tarptautiškumo didinimo ir  konkurencingumo skatinimo. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą ir pasiekus tikslą bus sudarytos prielaidos Klasterio „SmartFood“ nariams – MVĮ – turėti didesnes galimybes plačiau išnaudoti tarptautines nišas, jungiantis į tarptautinius tinklus ir bendrai ieškant partnerių, pristatant bendrus lietuviškos kilmės produktus HoReCos sektoriui ir kitoms užsienyje esančioms rinkoms. Tokiu būdu klasterio nariai daugiau dėmesio skirs užsienio rinkų įsisavinimui ir plėtrai, todėl bus geriau pasirengę eksportuoti Lietuvoje gaminamą produkciją užsienio rinkose.