Pasibaigus konkursui dalyvauti 5-ojoje tarptautinėje klasterių kontaktų mugėje-konferencijoje Vokietijoje 2017 m. rugsėjo 21-22 d., Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) skelbia rezultatus. Atrinkti 7 klasteriai iš Lietuvos, kurie vyks į šią konferenciją. Viena iš atrintkų klasterių yra Lietuvos maisto eksportuotojų asociacija (LitMEA) (klasteris SMART FOOD);
Jau penktą kartą organizuojama klasterių bendradarbiavimo konferencija ir kontaktų mugė „Bringing Cluster Collaboration to the Next Level“ (https://www.b2match.eu/cluster-matchmaking-2017) yra vienas iš didžiausių klasteriams skirtų renginių Baltijos jūros regione, kasmet pritraukianti daugiau 130 klasterių iš 26 valstybių. Jos metu užmezgami nauji kontaktai, rengiami nauji bendradarbiavimo projektai. Konferencijos tikslas – skatinti klasterių tarptautiškumą per aktyvų dalyvavimą BSR programoje „Inovacijų ekspresas“ .
Lietuvos verslo atstovų dalyvavimą parnerių paieškų misijose užsienyje remia Ūkio ministerija ir MITA. Dalyviams finansuojamos kelionių išlaidos į konferencijas, kontaktų muges, įvairius partnerystės renginius Baltijos jūros regiono ir kitose valstybėse.

Šaltinis: mita.lt
Šaltinis: http://klaster.lt/tarptautineje-klasteriu-konferencijoje-vokietijoje-dalyvaus-7-atrinkti-klasteriai-lietuvos/